CÁCH THỨC THAM DỰ

 

 • Nếu Quý đồng nghiệp không có nhu cầu nhận chứng chỉ CME, vui lòng click vào link tham dự hoặc nút tham dự trong sự kiện hội thảo trực tuyến, nhập thông tin và mật khẩu.

 •  Nếu quý đồng nghiệp có nhu cầu nhận chứng chỉ CME, vui lòng làm theo các bước dưới đây

   

  1. Đăng nhập tai đây hoặc đăng ký thành viên tại đây nếu chưa có tài khoản trên website Hội Hô Hấp TP.HCM

  2. Đăng ký  tham dự Hội thảo trên website Hội Hô Hấp và điền đầy đủ thông tin tại đây
  Để đăng ký CME online, quý vị phải đăng ký thành viên trên website Hội Hô Hấp TP.HCM

  3. Tham dự hội thảo trực tuyến
  Để tham dự hội thảo, quý vị click vào nút "Tham dự hội thảo" trong mỗi sự kiện hội thảo.

  Chọn Hội thảo để hiển thị video hoặc đường link truyền trực tuyến. Sau đó điền email mà quý vị dùng để đăng ký thành viên trên website Hội Hô Hấp, mật khẩu. Hệ thống sẽ tính thời gian quý vị tham dự để xét điều kiện cấp CME.

  4. Làm Post-test tại đây.
   Bài Post-test sẽ được mở ngay khi hội thảo kết thúc và sẽ đóng 7 ngày sau đó. Quý vị phải trả lời đúng ít nhất 70% đáp án thì mới đủ điều kiện nhận CME.

  5. Nhận email thông báo kết quả từ Hội Hô Hấp. 
  Sau khi kết thúc, Hội sẽ gửi email thông báo quý vị đã đủ điều kiện nhận CME chưa. 

  6. Đóng phí 100 ngàn làm chứng nhận CME khi đủ điều kiện nhận 4 giờ CME.
   Mỗi hội thảo có giá trị 2 giờ CME, quý vị liên hệ đóng phí để làm giấy chứng nhận CME do Hội Y Học cấp.

 

Quý đồng nghiệp, tham dự trực tuyến có thể theo dõi trực tiếp qua các thiết bị di động, máy tính thông qua phần mềm Webex. Hệ thống Webex sẽ tính thời gian tham dự online của quý đồng nghiệp. Xem hướng dẫn cài Webex tại đây

 

** Quý đồng nghiệp tại đây đồng ý và chấp thuận để Hội Hô hấp TP.HCM và công ty phối hợp tổ chức hội nghị được phép sử dụng các thông tin cá nhân được cung cấp khi đăng ký vì mục đích thông tin và thực hiện Chương trình này **.