Video: Đại dịch Coronavirus 2020: Từ cơ chế sinh học phân tử Sar-CoV-2 đến bệnh lý học COVID 19 do GS TS Đinh Xuân Anh Tuấn trình bày trong Hội nghị thường niên Liên Chi Hội Hô Hấp TP HCM ngày 04/07/2020.

Vui lòng đăng ký hội viên hoặc đăng nhập để xem video