THÔNG BÁO LẦN 1
V/v: Tổ chức Hội nghị thường niên LCH Hô hấp và Đào tạo Y khoa liên tục lần 17 – HRS 2023