Danh sách thành viên BCH Hội Hô Hấp TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 

 1. PGS.TS. Trần Văn Ngọc

Chủ tịch

 1. TS.BS. Lê Tiến Dũng

Phó chủ tịch

 1. ThS.BS. Trần Anh Tuấn

Phó chủ tịch

 1. TS.BS. Lê Thượng Vũ

Tổng thư ký

 1. TS.BS Nguyễn Văn Thành

Ủy viên Ban thường vụ

 1. ThS.BS. Lương Thị Thuận

Ủy viên Ban thường vụ

 1. TS.BS Đỗ Thị Tường Oanh

Ủy viên Ban thường vụ

 1. BS. Nguyễn Văn An

Ủy viên Ban chấp hành

 1. ThS.BS Lê Khắc Bảo

Ủy viên Ban chấp hành

 1. BSCK2. Võ Đức Chiến

Ủy viên Ban chấp hành

 1. PGS.TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm

Ủy viên Ban chấp hành

 1. PGS.TS. Đỗ Văn Dũng

Ủy viên Ban chấp hành

 1. BSCK2. Đặng Thị Kim Huyên

Ủy viên Ban chấp hành

 1. PGS.TS. Lê Nữ Hòa Hiệp

Ủy viên Ban chấp hành

 1. BSCK2. Ngô Thế Hoàng

Ủy viên Ban chấp hành

 1. ThS.BS. Lê Thị Thu Hương

Ủy viên Ban chấp hành

 1. PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

Ủy viên Ban chấp hành

 1. TS.BS Nguyễn Hữu Lân

Ủy viên Ban chấp hành

 1. BS. Hồ Thanh Nhàn

Ủy viên Ban chấp hành

 1. BSCK1. Hồ Đăng Nghĩa

Ủy viên Ban chấp hành

 1. ThS.BS. Nguyễn Văn Thọ

Ủy viên Ban chấp hành

 1. ThS.BS. Cao Xuân Thục

Ủy viên Ban chấp hành

 1. TS.BS. Phạm Hùng Vân

Ủy viên Ban chấp hành

 1. ThS.BS Nguyễn Như Vinh

Ủy viên Ban chấp hành

 1. TS.BS. Vũ Hữu Vĩnh

Ủy viên Ban chấp hành