STT HỌC HÀM HỌ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN
1 PGS.TS TRẦN VĂN  NGỌC Chủ tịch GV CAO CẤP ĐHYD TPHCM
201B NGUYỄN CHÍ THANH, Q.5, TPHCM
2 TS.BS LÊ TIẾN  DŨNG PCT TRƯỞNG KHOA HÔ HẤP
BỆNH VIỆN ĐHYD TPHCM
215 HỒNG BÀNG Q5 TPHCM
3 ThS.BS TRẦN ANH TUẤN PCT TRƯỞNG KHOA HÔ HẤP
341 SƯ VẠN HẠNH, Q.10, TPHCM
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
4 PGS.TS PHAN HỮU NGUYỆT  DIỄM  UV BCH BM NHI ĐHYD TP HCM. 217 HỒNG BÀNG Q5 
5 PGS.TS LÊ THỊ TUYẾT  LAN UV BCH CHỦ TỊCH HỘI HEN-DỊ ỨNG TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
215 HỒNG BÀNG, P.11, Q.5, TPHCM
6 ThS.BS LÊ KHÁC  BẢO UVBCH BỘ MÔN NỘI ĐHYD-TPHCM
217 HỒNG BÀNG, P.11, Q.5, TPHCM
7 BS CKII VÕ ĐỨC CHIẾN  UVBCH GĐ BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG TPHCM
8 TS.BS ĐỖ VĂN  DŨNG UVBCH TK Y TẾ CÔNG CỘNG
ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
217 HỒNG BÀNG, P.11, Q.5, TPHCM
9 BS CKII NGUYỄN ĐÌNH  DUY UVBCH PGĐ BV PHAM NGỌC THẠCH
10 BS CKII  NGÔ THẾ HOÀNG  UVBCH TK HH BV THỐNG NHẤT TPHCM
11 BS CKII TRẦN QUỲNH HƯƠNG  UVBCH TK HÔ HẤP 2 BV NHI ĐỒNG 2 TPHCM
12 TS BS LÊ THỊ THU  HƯƠNG  UVBCH TK HH BV NDGĐ TPHCM 
13 BS.CK2 ĐẶNG THỊ KIM HUYÊN UVBCH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
14 LÝ TỰ TRỌNG, P.BẾN NGHÉ, Q.1, TPHCM
14 ThS BS NGUYỄN HỒ  LAM UVBCH GV BM Nội ĐHYD TPHCM
15 TS.BS NGUYỄN HỮU  LÂN UVBCH GĐ BV PHẠM NGỌC THẠCH TPHCM
16 ThS BS TRỊNH HỒNG   NHIÊN UVBCH TK HÔ HẤP BV NHI ĐỒNG TPHCM
17 TS.BS ĐÕ THỊ TƯỜNG  OANH UVBCH GIẢNG VIÊN
ĐHYK  PHẠM NGỌC THẠCH
120 HÙNG VƯƠNG, P.12, Q.5, TPHCM
18 ThS BS NGUYỄN CHIÊU  OANH UVBCH TK HÔ HẤP BV 115
19 PGS TS ĐỖ KIM  QUẾ UVBCH PGĐ BV THỐNG NHẤT TP HCM
20 ThS BS TRẦN TỐ  QUYÊN UVBCH GV CHINH ĐHYK PNT 
21 ThS.BS NGUYỄN VĂN  THỌ UVBCH CN BM LAO VÀ BỆNH PHỔI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM . 
22 ThS.BS LƯƠNG THỊ  THUẬN UVBCH GĐ BV PHỔI TÂY NINH 
23 TS.BS PHẠM HÙNG  VÂN UVBCH CHỦ TỊCH HỘI VI SINH LÂM SÀNG TPHCM
24 ThS.BS NGUYỄN NHƯ VINH UVBCH TRƯỞNG PHÒNG CSHH BV ĐHYD TPHCM
217 HỒNG BÁNG , P.11, Q.5, TPHCM
25 ThS.BS LÊ THƯỢNG  UVBCH GV BỘ MÔN NỘI-ĐHYD TPHCM
217 HỒNG BÀNG, P.11, Q.5, TPHCM