Tạp chí Respirology Case Reports: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rcr2.130/abstract

Tác giả: BS Thọ và các đồng nghiệp

Nếu không download được file có thể liên hệ tác giả qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.