Hội hô hấp TP. Hồ Chí Minh xin chúc mừng và trân trọng giới thiệu bài toàn văn (định dạng PDF) của nghiên cứu "The Asthma Control Test (ACT) as an alternative tool to Global Initiative for Asthma (GINA) guideline criteria for assessing asthma control in Vietnamese outpatients"

của ThS. BS. Nguyễn Như Vinh, Bộ môn bác sỹ gia đình, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, UVBCH Hội Hô hấp TP.HCM mới vừa được đăng trên Tạp chí Chăm sóc Ban đầu về Hô hấp (Primary Care Respiratory Journal) của Anh (http://www.thepcrj.org/journ/view_article.php?article_id=860)