Hội hô hấp TP. Hồ Chí Minh xin chúc mừng và trân trọng giới thiệu bài toàn văn (định dạng PDF) của nghiên cứu "The Asthma Control Test (ACT) as an alternative tool to Global Initiative for Asthma (GINA) guideline criteria for assessing asthma control in Vietnamese outpatients"

Xem tiếp...

Hiện nay đề kháng imipenem và meropenem đã được ghi nhận tại nhiều nơi. Nghiên cứu đa trung tâm khảo sát tình hình đề kháng imipenem và meropenem của các trực khuẩn Gram (-) dễ mọc, đặc biệt so sánh sự khác biệt về đề kháng giữa hai kháng sinh này.

Xem tiếp...