Chương trình do Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội - Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM, Liên chi Hội Hô Hấp, Hội Vi Sinh Lâm Sàng TP. HCM và Công ty TNHH GlaxoSmithKline phối hợp tổ chức.

Xem tiếp...