Đối với các BS đã có tài khoản Docquity xin vui lòng click vào đường link: https://docquity.app.link/COPDtreat

--- Đối với các BS chưa có tài khoản Docquity có thể Tải App Docquity:

• IOS: https://apps.apple.com/us/app/docquity/id1048947290

• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virinchi.mychat

 

Quý Bác sĩ đăng ký hoàn thành các bước sau để được nhận CME từ LCH Hô hấp TP. HCM:

Bước 1: Tham gia trên 75% thời lượng của video (có thể xem lại video)

Bước 2: Cung cấp thông tin và làm bài post-test. Hai đường link này được mở vào ngày 24/2 trên Docquity và đóng vào ngày 1/3

Bước 3: Liên chi Hội sẽ liên hệ với Quý đồng nghiệp đạt yêu cầu để đóng phí cấp CME.

Bước 4: Sau khi có CME, quý đồng nghiệp sẽ được gửi về địa chỉ đăng ký theo đường bưu điện.