Ngày

22

03

 

CME CÁC CHUYÊN ĐỀ HÔ HẤP
THỜI GIAN: 14:00-16:30

 

1.THỰC HÀNH QUẢN LÝ HEN VÀ COPD QUA CÁC CA LÂM SÀNG”

CHỦ TOẠ: TS.BS. NGUYỄN NHƯ VINH

GIỜ

BÀI GIẢNG

BÁO CÁO VIÊN

13:30 – 14:10

Tình huống 1

Một nhân đến khám vì khó thở, hãy hỏi bệnh sử, khám lâm sàng và chỉ định xét nghiệm sau đó lý giải kết quả, cho kế hoạch điều trị và tư vấn trong 20 phút. 20 phút thảo luận

GV: ThS. Nguyễn Như Vinh

Vai BS: BS Trần Quốc Tài/Học viên tình nguyện

Vai BN: Bệnh nhân giả

14:10-14:50

Tình huống 2

Một phụ nữ bị hen và chuẩn bị mang thai, giải quyết tình huống trong 20 phút.

20 phút thảo luận

GV: ThS. Nguyễn Như Vinh

Vai BS: BS Trần Quốc Tài/Học viên tình nguyện

Vai BN: Bệnh nhân giả

14:50-15:00

Tea break

 

15:00 – 15:40

Tình huống 3

Một bệnh nhân nam 60 tuổi đến khám vì khó thở khi gắng sức, chẩn đoán và lên kế hoạch điều trị trong 20 phút.

20 phút thảo luận.

 

GV: ThS. Nguyễn Như Vinh

Vai BS: ThS. Nguyễn Nhật Quỳnh/Học viên tình nguyện

Vai BN: Bệnh nhân giả

15:40 – 16:20

Tình huống 4

Một bệnh nhân COPD đột ngột trở nặng, giải quyết tình huống và cho kế hoạch điều trị lâu dài trong 20 phút. 20 phút thảo luận

GV: ThS. Nguyễn Như Vinh

BS: ThS. Nguyễn Nhật Quỳnh/Học viên tình nguyện

Vai BN: Bệnh nhân giả

16:20-16:30

Tổng kết

Ban giảng huấn

2. HÔ HẤP NHI: BỆNH LÝ TAI MŨI HỌNG Ở TRẺ EM: NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH VỚI BÁC SĨ TỔNG QUÁT”

CHỦ TOẠ: PGS.TS. PHAN HỮU NGUYỆT DIỄM

         - Cập nhật về viêm mũi dị ứng ở trẻ em)

         PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng (Phó CN khoa Y– ĐHYD TPHCM)

         - Chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý tai mũi họng ở trẻ em

         ThS.BS Nguyễn Anh Tuấn (TK CĐHA – BV Nhi Đồng 1)

         - Cập nhật về viêm họng liên cầu ở trẻ em

         PGS.TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm (Bộ môn Nhi - ĐHYD TPHCM)

         - Viêm thanh khí phế quản ở trẻ em

         TS.BS. Trần Anh Tuấn (TK Hô hấp - BV Nhi Đồng 1)

3. HÔ HẤP KÝ: ỨNG DỤNG HÔ HẤP KÝ TRONG BỆNH LÝ HÔ HẤP CHỦ TOẠ: PGS.TS. LÊ THỊ TUYẾT LAN

 - Tiêu chuẩn kĩ thuật và các phương pháp đo hô hấp ký
 ThS Vũ Trần Thiên Quân

 

        - Phân tích kết quả hô hấp ký – PGS Lê Thị Tuyết Lan

         - Hand-on training

         - Phân tích hô hấp ký qua ca lâm sàng – ThS Vũ Trần Thiên Quân