1 - ĐIỀU TRỊ OXY DÀI HẠN Ở BỆNH NHÂN COPD THỰC TRẠNG VÀ CÁCH XỬ TRÍ TS BS ĐỖ THỊ TƯỜNG OANH ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

2 - BỆNH HÔ HẤP KỊCH PHÁT BỞI ASPIRIN-NSAID: CHẨN ĐOÁN VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ BS HỒ THANH NHÀN 

3 - KHOA HỌC VÀ THỰC CHỨNG TRONG QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ COPD NGÀY NAY PGS TS BS LÊ TiẾN DŨNG PCT HỘI HÔ HẤP TPHCM BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 1 

4 - CẬP NHẬT VAI TRÒ CỦA THUỐC GIÃN PHẾ QUẢN TRONG QUẢN LÝ COPD TỪ CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TOVITO  BSCKII. Nguyễn Đình Duy

5 - Giá trị của test giãn phế quản trong chẩn đoán và điều trị COPD Ths. Nguyễn Như Vinh Khoa Y – ĐHYD Tp. HCM Khoa TDCN Hô hấp – BV. ĐHYD Tp. HCM 1

6 - PHÁT HIỆN SỚM COPD: NÊN CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ TỪ ĐỢT CẤP ĐẦU TIÊN TS.BS NGUYỄN VĂN THÀNH PCT HỘI LAO VÀ BỆNH PHỔI VN

7- Cập nhật GOLD 2019. PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan