Kỹ thuật lấy máu động mạch

       ThS.BS. Phan Hữu Trí

     Phân tích KMĐM thăng bằng kiềm toan

       TS.BS. Đỗ Thị Tường Oanh - Giảng Viên BM Nội, ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

     Phân tích KMĐM oxy hóa máu

       TS.BS. Đỗ Thị Tường Oanh - Giảng Viên BM Nội, ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

     Các tình huống lâm sàng - Bài tập ứng dụng

       ThS.BS. Nguyễn Tùng Lâm - Giảng Viên BM Nội, ĐHYK Phạm Ngọc Thạch