Nguyên nhân - cơ chế ho kéo dài và cách tiếp cận

       ThS.BS. Vũ Trần Thiên Quân - BM Sinh Lý - Sinh Lý Bệnh Miễn Dịch, ĐHYD TP.HCM

     Thăm dò chức năng hô hấp để tìm nguyên nhân ho kéo dài

       BS. Trần Quốc Tài - Khoa Thăm Dò Chức Năng Hô Hấp, BV ĐHYD TP.HCM

     DKSH: Vai trò montelukast trong Hen dị ứng

       PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc - Chủ Tịch LCH Hô Hấp TP.HCM

     Điều trị ho kéo dài

       PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan - Chủ Tịch LCH Hen - DU - MDLS TP.HCM