THỜI GIAN: Ngày 22/06/2024 – Từ 08:00 – 17:00 giờ

Cấp chứng nhận CME: mỗi buổi 4g (# 1,5 giờ chuẩn)  

NỘI DUNG:

8:00 – 8:30: đăng ký đại biểu, đăng nhập hệ thống  

8:45: phát biểu khai mạc và thông báo chương trình hội nghị

9:00: Phiên toàn thể

PHIÊN TOÀN THỂ BUỔI SÁNG

Chủ toạ: PGS TS Trần Văn Ngọc, PGS TS Lê Tiến Dũng

STT

Giờ

Tên đề tài

Báo cáo viên

1

9:00

9:30

Đề kháng KS trong viêm phổi cộng đồng và hướng dẫn sử dụng KS tránh kháng thuốc

PGS TS BS Lê Tiến Dũng

PCT LCH Hô hấp TPHCM

2

9:30

10:00

Chiến lược giảm kháng thuốc trong điều trị VPBV – VPTM theo hướng dẫn của BYT VN và thế giới

PGS TS Trần Văn Ngọc

PCT Hội Phổi VN, CT LCH Hô hấp TPHCM

3

10:00

10:30

Tình hình kháng KS trên BN Giãn phế quản và  khuyến cáo sử dụng KS hợp lý

PGS TS Lê Thượng Vũ

TK Hô hấp BV ĐHYD TPHCM

4

10:30

10:50

Cty

 

5

10:50

11:10

Cty

 

6

10:10

11:40

Điều trị nấm xấm lấn qua ca lâm sàng tại khoa ICU BV Tim Tâm Đức

BS CKII Thái Minh Thiện

TK ICU BV Tim Tâm Đức

 

11:40

12:20

 

Thảo luận và tổng kết

 

 

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ BUỔI CHIỀU: 13:00 – 17:00

13:00 – 13:30: Đăng ký đại biểu và đăng nhập hệ thống

13:30 – 17:30: tiến hành hội thảo các chuyên đề cùng lúc

 

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 1: Viêm phổi cộng đồng và đợt cấp COPD nhiễm khuẩn

Chủ toạ: PGS TS Trần Văn Ngọc, PGS TS Lê Thượng Vũ

STT

Giờ

Tên đề tài

Báo cáo viên

1

13:30

14:00

Điều trị kháng sinh trong đợt cấp COPD: chỉ định và chiến lược điều trị

TS BS Đỗ Thị Tường Oanh

GV BM nội ĐHYK PNT

2

14:00

14:30

S.pneumoniae và H.influenzae: những tác nhân chủ yếu gây VPCĐ và tình hình kháng KS

PGS TS BS Trần Văn Ngọc Chủ tịch LCH Hô hấp TPHCM

3

 

4

14:30

14:40

14:40

14:50

 Cty

 

Cty

 

 

 

14:50

15:10

Giai lao

 

5

15:10

15:40

Viêm phổi do virus và vi khuẩn không điển hình – Chẩn đoán, điều trị và dự phòng

TS BS Lê Thị Thu Hương

TK Hô hấp BV NDGĐ

6

15:40

15:50

Cty

 

7

15:50

16:20

Chiến lược giảm kháng thuốc bằng vaccine dự phòng phế cầu và cúm cho BN COPD và người có bệnh nền

TS BS Cao Thị Mỹ Thuý

Trưởng Khoa Hô hấp BV ĐK TW Cần Thơ

 

 

16:20

17:00

 

Thảo luận và tổng kết

 

 

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 2: Điều trị “trúng đích” sớm trong viêm phổi

Chủ toạ: TS BS Phạm Hùng Vân,  TS BS Nguyễn Văn Thành

STT

Giờ

Tên đề tài

Báo cáo viên

1

13:30

14:00

Điều trị kháng nấm sớm ? khi nào và như thế nào ?

TS BS Bùi Thị Hạnh Duyên

TK ICU BV ĐHYD TPHCM

2

14:00

14:30

Tính khả thi trong phát triển kỹ thuật chẩn đoán các gen đột biến kháng thuốc trong VPBV-VPTM 

 TS BS Phạm Hùng Vân

Chủ tịch LCH Vi sinh LS TPHCM

3

 

4

14:30

14:40

14:40

14:50

Cty

 

Cty

 

 

14:50

15:10

Giải lao 

 

5

15:10

15:40

 Tăng hiệu quả, giảm đề kháng KS: Sử dụng KS trên BN viêm phổi dựa trên nguyên tắc dược động lực học

TS BS Nguyễn Văn Thành

PCT Hội Phổi VN

 

6

15:40

15:50

Cty

 

7

15:50

16:20

Ca lâm sàng VPBV-VPTM điều trị  “trúng đích” đột biến gen kháng thuốc 

TS BS Bùi Thị Hạnh Duyên

TK ICU BV ĐHYD TPHCM

 

 

16:20

17:00

 

Thảo luận và tổng kết

 

 

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 3: Nhiễm trùng hô hấp nhi khoa

Chủ toạ: PGS TS Phan Hữu Nguyệt Diễm, TS BS Trần Anh Tuấn

STT

Stt

Nội dung

Báo cáo viên

1

13:30

14:00

Điều trị KS thích hợp tránh kháng thuốc nhiễm khuẩn mũi xoang ở trẻ em

TS BS Nguyễn Thị Thanh Thuý

TK Nhi Tổng hợp BV Tai Mũi Họng TPHCM

2

14:00

14:30

Cập nhật điều trị VPCĐ ở trẻ em

TS BS Trần Anh Tuấn

TK Hô hấp BVNĐ1

3

 

4

14:30

14:40

14:40

14:50

Cty

 

Cty

 

 

14:50

15:10

Giải lao

 

5

15:10

15:40

Viêm phổi cộng đồng nặng ở trẻ em:Tiên lượng và điều trị

PGS TS Phan Hữu Nguyệt Diễm

GV Cao cấp ĐHYD TPHCM

6

15:40

15:50

Cty

 

7

15:50

16:20

Điều trị VPBV-VPTM ở trẻ em

PGS TS Phùng Nguyễn Thế Nguyên

CN BM Nhi ĐHYD TPHCM

 

16:20

17:00

 

Thảo luận và tổng kết

 

 

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 4: (cty Stada Pymepharco)

“Pháp chế dược và hành nghề dược”(dành cho DS nhà thuốc)

Chủ toạ: ThS. DS. Lê Ngọc Danh

STT

Thời gian

Nội dung

Báo cáo viên

1

13:30 – 13:40

Phát biểu khai mạc

Chủ tọa ThS. DS. Lê Ngọc Danh

2

13:40 – 14:10

Pháp chế dược - hồ sơ sổ sách, báo cáo liên quan tại các cơ sở bán lẻ thuốc

ThS.DS. Trần Thị Như Thuỷ

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y Tế TP HCM)

3

14:10 – 14:40

Tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng thuốc, dựa trên tiêu chuẩn GMP và tương đương sinh học

ThS. DS. Lê Ngọc Danh

 

14:40 – 15:00

Giải lao

4

15:00 – 15:30

Những điểm cần lưu ý đối với hoạt động của nhà thuốc trong giai đoạn hiện nay

ThS. DS. Lê Ngọc Danh

 

15:30 – 17:00

Thảo luận và tổng kết

Chủ tọa và các BCV

 

 

 

                                                                           VPĐD Hội Phổi VN tại TP HCM

                                                                            

 

PGS TS TRẦN VĂN NGỌC