THÔNG BÁO LẦN 1
V/v: Tổ chức Hội nghị thường niên LCH Hô hấp và Đào tạo Y khoa liên tục lần 17 – HRS 2023

Kể từ ngày 01/10/2016, văn phòng Hội Hô Hấp TP.HCM dời về 14 Lãnh Binh Thăng, P.3, Q.11, TPHCM.