Xin giới thiệu Quý Thầy Cô và các Bạn đồng nghiệp Hướng dẫn GERD của ở trẻ em của NASPGHAN-ESPGHAN 2009

Xin giới thiệu Quý Thầy Cô và các Bạn đồng nghiệp Hướng dẫn GERD của UMHS 2007

Attachments:
Download this file (188_GERD adult UMHS 2007.pdf)GERD adult UMHS 2007

Xin giới thiệu Quý Thầy Cô và các Bạn đồng nghiệp Hướng dẫn GERD của AMA Canada 2007