TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tìm mối quan hệ của các yếu tố ảnh hưởng đến không khí an toàn người bệnh tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện 300 Nhân viên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để đạt khoảng tin cậy 95%, phù hợp với yêu cầu thực hiện SEM để xác định quan hệ và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trong mô hình.

Xem tiếp...

1.  Microbiome hô hấp

Microbiome cơ thể: Microbiome được định nghĩa như một tập hợp toàn bộ vi sinh vật đồng sinh, cộng sinh và gây bệnh tồn tại bên trong như đường tiêu hóa, miệng, mũi... hoặc trên bề mặt da của cơ thể người. Số lượng vi sinh vật trong microbiome cơ thể người khoảng 100 tỉ tỉ, nhiều gấp 10 lần số lượng toàn bộ các tế bào cơ thể và số gen vi khuẩn gấp 100 – 1000 lần số gen người. Quần thể microbiome không chỉ tồn tại song song ở cơ thể người mà có sự tương tác giữa microbiome và ký chủ: microbiome mang lại một số chức năng chuyển hóa cho cơ thể ký chủ (1).

Xem tiếp...

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tìm hiểu những suy nghĩ và mong đợi của nhân viên bệnh viện trong công việc hàng ngày, để xây dựng môi trường làm việc thân thiện và tôn trọng lẫn nhau.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang tìm hiểu 134 nhân viên y tế (NVYT) bệnh viện Nguyễn Tri Phương bằng bộ câu hỏi được thiết kế để thu thập các biến số như đặc điểm xã hội, các thông tin về sự suy nghĩ về môi trường làm việc, và sự mong đợi của nhân viên

Xem tiếp...