Bệnh Hen không thể chữa lành, nhưng bạn có thể kiểm soát Hen. Khi biết cách kiểm soát bệnh Hen, bệnh nhân Hen có thể sống bình thường, tích cực, có thể làm việc, vui chơi, đi học, và có thể ngủ ngon về đêm.

 

BS. TS Lê Tiến Dũng